Tilbyder

Musikkforleggerne

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For opphavere og forlag, kreative prosjekter, samarbeid, aktivitet og komponering av ny musikk.

Det kan søkes til

  • låtskrivercamper, workshops, podcasts ++
  • større samarbeid med flere opphavere

Verdt å merke seg

  • krav om 30% egeninvestering
  • prosjektet må gjennomføres innen to år
  • prosjektet må gagne flere opphavere eller forlag
  • øvre beløpsgrense: 150.000 kroner