← Alle tilskuddsordninger

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Tilbyder

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gå til søknaden

Søknaden

For tap knyttet til kulturarrangementer på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene rundt Covid-19.

Det kan søkes til

  • kompensasjon inntil 70% av tapte inntekter
  • gjelder arrangementer i perioden november 2021 til og med februar 2022

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist kl 13:00
  • arrangementet må være avlyst, stengt eller nedskalert på grunn av dokumenterbare råd/pålegg fra myndighetene som følge av covid-19
  • arrangementet må ha vært eller skulle ha vært åpent for allmennheten
  • ikke for arrangører eller underleverandører der 60 prosent eller mer av inntektene i 2019 kom fra offentlige tilskudd
  • ikke for arrangører eller underleverandører som er registrerte i Frivillighetsregisteret