Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal gjennom direkte tilskudd sikre tilgang til likviditet og dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Det kan søkes til

  • kompensasjon av omsetningstap
  • kompensasjon av økte kostnader

Verdt å merke seg

  • for kommersielle virksomheter i Bergen kommune som er berørt av smittevernstiltak
  • gjelder desember 2021 og januar 2022
  • søker må ha minst én ansatt (inkl. ENK - inntekten må være innehaverens hovedinntektskilde)
  • ikke for idéelle og frivillige organisasjoner