← Alle tilskuddsordninger

Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer

Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Få midler til merutgifter som reduserer utslipp.

Det kan søkes til

 • kompetansehevende tiltak i virksomheten, for f.eks. miljøsertifisering
 • bruk av el-biler fremfor diesel/bensin
 • avfallsreduksjon, systemer for gjenbruk og gjenvinning
 • lokale matleverandører
 • sikre kollektivtransport
 • bytte fra dieselaggregat til eletrisk strømforsyning
 • klimahonorar ved valg av miljøvennlig reise
 • sykkelparkering

Verdt å merke seg

 • for både det profesjonelle og frivillige feltet
 • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
 • tilskuddet kan være på opp til 70% av totalbudsjettet på klimatiltakene
 • kan søkes på selv om man har fått innvilget andre tilskudd til prosjektet/arrangementet

Se tidligere tildelinger her og her.

Lurer du på noe?