Tilbyder

Music Norway

Gå til søknaden

Søknadsskjema

Ordningen skal stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft og styrker sine muligheter internasjonalt.

Det kan søkes til

  • ad hoc (blant annet møter, tilstedeværelse, supportturnéer og oppstart av prosjekter)
  • prosjekt (til påbegynt eller planlagt internasjonal lansering det allerede er investert i og etablert interesse for)

Verdt å merke seg

  • ordningen er midlertidig, og tilskuddet må omsøkes i 2022. Tilskuddet kan benyttes når prosjektet realiseres, og rapporteres innen 2023
  • søknader på ad hoc behandles ukentlig ut 2022
  • søknader på prosjekt behandles månedlig ut 2022