Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Info om ordningen

Sosiale aktiviteter og midlertidige fysiske tiltak som skaper liv i Oslo Sentrum, Tøyen og Grønland.

Det søkes til

  • tiltak som ikke koster penger for publikum
  • ordningen er ikke rettet mot profesjonelle kunstnere, institusjoner eller organisasjoner
  • maksimalt 50.000 kroner

Verdt å merke seg

  • du står selv ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra kommunen.
  • ordningen er en del av satsningen Bilfritt byliv