Tilbyder

Kulturrom

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om midler til bygging eller utbedring av øvingsrom eller fremføringslokaler.

Verdt å merke seg

  • må være helårig aktivitet som kommer mange til gode (ikke enkeltstående band/utøvere)
  • ta Kulturroms sjekk «bør vi søke»

Se tidligere tildelinger