Tilbyder

Kulturrom

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om midler til bygging eller utbedring av øvingsrom eller fremføringslokaler.

Verdt å merke seg

  • må være helårig aktivitet som kommer mange til gode (ikke enkeltstående band/utøvere)
  • ta Kulturroms sjekk "bør vi søke"

Se tidligere tildelinger