Tilbyder

Musikkforleggerne

Gå til søknaden

Søknaden

Går til et bestemt og avgrenset prosjekt i nær fremtid.

Det kan søkes til

  • reise
  • annet prosjekt

Verdt å merke seg

  • gjennomføringsfrist seks måneder
  • søker må være et musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
  • vis muligheten prosjektet gir
  • går ikke til reiser som kunne ha vært planlagt i god tid
  • øvre beløpsgrense 40.000 kroner