Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Går til et bestemt og avgrenset prosjekt i nær fremtid.

Det kan søkes til

  • reise
  • annet prosjekt

Verdt å merke seg

  • søker må være musikkforlag med forvaltningskontrakt med TONO
  • synliggjøring av muligheten prosjektet gir
  • går ikke til reiser som kunne ha vært planlagt i god tid
  • øvre beløpsgrense 40.000 (2022)